www.frangoal.com

EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL

Esther Rodríguez

Coordinadora

Ane Rodríguez

Dep. d'Orientació

Mª del Carmen Beltran

Mª Luisa Clavero

Maitane Cea

Carlos Vilaclara

Beatriz Sánchez

Marta Valdés

Yasmina Sevilla

Berta Guix

Cap de Comissió de biblioteca

Mónica Uceda

Davinia Madrid