www.frangoal.com

EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL

Esther Rodríguez

Coordinadora

Mª del Carmen Beltran

Mª Luísa Clavero

Maitane Cea

Marta Valdés

Yasmina Sevilla

Berta Guix

Cap de Comissió de biblioteca