www.frangoal.com

TITULARITAT

José Gallego

Titular

Sara Gallego

Directora Titular

Maribel González

Subdirectora

EQUIP DIRECTIU

José Gallego

Titular

Sara Gallego

Directora Titular

Maribel González

Subdirectora

Pablo Mendoza

Director de Gestió

Ignacio Antón

Cap d'Estudis de Primària

David Espina

Cap d'Estudis de Secundària

EQUIP DE COORDINACIÓ

Esther Rodríguez

Coordinadora d'Educació Infantil

Ana María Aznar

Coordinadora de Cicle Inicial

Sheila Alarcón

Coordinadora de Cicle Mitjà

Anna Monfort

Coordinadora de Cicle Superior