Normes d'ús de la plataforma virtual...


• Aquesta Plataforma constitueix un fòrum de formació que persegueix la millora de les vies de comunicació docents i que per tant ha de ser utilitzada exclusivament amb aquestes finalitats. Pel sol fet d'accedir a la Plataforma, tot alumne es compromet a actuar de forma responsable i tractar als  altres alumnes amb respecte. Queden prohibides a la Plataforma les manifestacions discriminatòries, ofensives o irrespectuoses. El centre es reserva el dret a retirar qualsevol manifestació d'aquest tipus, així com a expulsar de la Plataforma als usuaris que les difonguin.

 

 

Tota la informació que es faciliti a la Plataforma haurà de ser veraç. A aquests efectes, tot visitant ha de garantir l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui . En tot cas ell serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que provoqui a la Plataforma o a tercers per la informació que faciliti.

 

• L' SPAM està prohibit en qualsevol de les seves formes.


• La missatgeria privada forma part del conjunt de la plataforma i s'apliquen les mateixes normes de la Plataforma, qualsevol ús indegut d'aquest sistema, pot comportar sancions.

 

Cal procurar que els missatges aportin alguna cosa a la Plataforma, cal evitar posar missatges curts del tipus "Sí, és veritat", "estic d'acord"  Si no tens res nou que aportar a la discussió, és millor no escriure res.

 

ESCRIURE CORRECTAMENT: És imprescindible que tots els assistents a la Plataforma intentin escriure amb un mínim de correcció ortogràfica. Recordeu que això és una Plataforma educativa i no un xat o un missatge SMS. A més, tampoc costa tant esforçar-se una mica i intentar escriure el millor possible. Tampoc és agradable llegir missatges escrits únicament en majúscules. Escriure en majúscules equival a estar cridant, així que no és correcte.  L'important és que tots ens llegim i entenguem.

 

MOTIUS PER ESBORRAR UN MISSATGE: El professorat o l'administrador esborraran els missatges pels següents motius:

 

 

El fet d'entrar a la plataforma suposa el coneixement, l'acceptació i el compliment d'aquestes  normés.